Gomà Camps > Avis legal
AVISOS LEGALS

En compliment de la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic d’ Espanya, l’informem que aquesta pàgina web és propietat de GOMÀ – CAMPS S.A.U., endavant GOMÀ-CAMPS S.A.U., amb domicili a DIRECCIÓ, amb CIF. nº A43000645 inscrit al Registre Mercantil de Tarragona amb les dades següents: Tom:1660 Foli: 188 Fulla: T-4511 Inscripció nº 50ª

Per a qualsevol consulta o proposta, contacta’ns a l’email info@gomacamps.com, o al telèfon 977876800.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a aquesta, tant a nacionals com estrangers que utilitzen aquesta Web.

L’accés a la nostre pàgina web per part de L’USUARI es gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus contingut o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de GOMÀ – CAMPS S.A.U. o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets de explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L'usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de GOMÀ-CAMPS i / o el titular dels drets per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular .

L'establiment d'enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix, i s'autoritza exclusivament a permetre l'accés a la nostra web, quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal. Així mateix, el simple fet d'establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col · laborador o soci de GOMÀ-CAMPS.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.B. CONDICIONS DE ACCÉS

L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant això, GOMÀ-CAMPS S.A.U. es reserva el dret d'oferir serveis que requereixin el registre previ de l'usuari. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats en la Web, amb fàcils indicacions per al seu registre.

L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic, a les presents Condicions Generals d'ús. L'accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús, i si escau en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web posa a la seva disposició, li comuniquem que GOMÀ-CAMPS SAU, queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l'usuari.

GOMÀ-CAMPS S.A.U. es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells USUARIS que vulnerin les presents condicions generals d'ús, acceptant l'USUARI que la no iniciació d'aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.C. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de GOMÀ-CAMPS SAU, que assumeix el compromís de garantir la privadesa de l'usuari o visitant en tot moment, i en totes les interaccions amb aquell. GOMÀ-CAMPS S.A.U. assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l'Usuari. Així mateix, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l'Usuari pugui facilitar a través del nostre web.

Per ajudar-te a entendre millor com funciona la nostra web i quina informació podem extreure de la mateixa, en GOMÀ-CAMPS ens hem actualitzat d'acord el reglament Europeu de Protecció de Dades i en compliment del mateix, us informem que:

INFORMACIÓ ÚTIL protecció de dades
Qui és responsable de les teves dades?GOMÀ-CAMPS, S.A.U. NIF: A43000645
Calle Cardenal Gomà 29, La Riba (43450) – Tarragona (Espanya)
comiteetico@gomacamps.com
TELF. 977 87 68 00
Amb quina finalitat tractem les teves dades? ¿Per quant de temps les tractem? Les teves dades seran tractades amb la finalitat de tramitar la consulta que vehicules a través d'aquest formulari web, volem oferir-te el millor servei. Si les dades que ens has facilitat són el teu CV, seran tractades per a la possible vinculació del teu perfil amb les ofertes que en aquest moment hi hagi en GOMÀ-CAMPS o alguna de les empreses del Grup.
Les dades que dones seran conservades durant el període de tramitació de la incidència, queixa o informació sol·licitada i / o fins a la finalització del procés de selecció corresponent (en aquest últim cas, aquells Currículums que ens interessin per a altres processos, no seran eliminats fins al cap d'1 any).
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades? Després d'acceptar la nostra política de privacitat i avís legal, estàs acceptant i donant-nos el consentiment per a l'ús de les teves dades personals.
Les dades requerides són tant voluntàries com obligatòries (marcats amb *), tot això per garantir una resposta adequada a les teves necessitats.
A qui comunicarem les teves dades? GOMÀ-CAMPS no cedirà les vostres dades a tercers, excepte exigència legal al respecte. Les vostres dades podran ser comunicades a empreses del Grup GOMÀ-CAMPS el país tingui un adequat nivell de protecció de Dades Personals (GOMÀ-CAMPS Grup, S.L.), així com a entitats o administracions públiques que ho requereixin
(Seg. Social i Admin. Tributària); companyies asseguradores, entitats bancàries.
Quins drets tens? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació si en GOMÀ-CAMPS estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per al exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. GOMÀ-CAMPS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Com puc exercir els meus drets? Omple el corresponent formulari de sol·licitud que trobaràs a: https://centinela.lefebvre.es/public/concept/1520175?access=eSI9%2BEsdRX79VmOApcPEVvajQLN6ii4kA1FVcvvQvck%3D Adjunta una còpia del teu DNI o un altre document que acrediti que realment ets qui dius ser i envia-ho a GOMÀ-CAMPS (Protecció de Dades).
Pots fer-ho per dues vies diferents:
• Enviant un correu electrònic a l'adreça info@gomacamps.com
• Per correu postal a l'adreça: C / Cardenal Gomà 29, la Riba (43450) –Tarragona.
En el primer cas et tornarem un correu electrònic que et permetrà acreditar la data i contingut de la sol·licitud, en el segon cas et remetrem una carta a l'adreça que facis figurar en el remitent.
On puc dirigirme si no estic d'acord? Pots presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no tinguis la satisfacció en l'exercici dels teus drets.
Si vols presentar una reclamació davant l'Agència perquè aquesta tuteli els teus drets davant del responsable, la Seu electrònica de l'Agència t'ofereix diverses opcions per sol·licitar-la.


GOMÀ-CAMPS no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

GOMÀ-CAMPS S.A.U. pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta web.

Per a qualsevol qüestió respecte a la Política de Protecció de Dades Personals pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicats.D. RESPONSABILITATS

Al posar a disposició de l'usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li tot un seguit de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l'usuari.

L'usuari té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a GOMÀ-CAMPS per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

GOMÀ-CAMPS queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades en el seu portal, així com, no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres web sites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús dels mateixos.

GOMÀ-CAMPS S.A.U. queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l'incompliment per part de l'USUARI de les nostres condicions d'ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l'incompliment de la legislació vigent.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la província de la ciutat on es troba la seu central, a dalt indicada.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades.Vols atenció personalitzada? Truca al 977.876.802 o escriu-nos