OPTIMIZACIÓ DELS RECURSOS

Apostem per la millora de processos productius i optimització de necessitats.

GESTIÓ DE RESIDU I AIGÜES
A Gomà-Camps creiem que optimitzar els nostres recursos en energia i aigua és primordial. Per aquest motiu, els nostres esforços se centren en la millora dels processos productius i optimització de les necessitats.
Què fem?
  • Duem a terme auditories energètiques pensades per millorar els nostres consums
  • Ajustem contínuament les diferents seccions de les nostres plantes productives per millorar-ne el rendiment
  • Realitzem revisions de forma contínua a les nostres màquines de paper per tal d’estar per sota de la mitjana del sector en consum energètic.
Aigües
Gomà-Camps lidera des de fa temps la reducció de consum d’aigua en el sector del tissú reciclat amb dos objectius: necessitat i conscienciació mediambiental. Actualment, recircula més del 50 % de l’aigua que s’aboca en perfectes condicions al riu després d’usar-la i depurar-la.
L’objectiu del Grup és continuar reduint el consum d’aigua en el procés de producció. Amb això en ment, col·laborem amb universitats i institucions, per tal de millorar i optimitzar els recursos i aconseguir efectes directes en la protecció del nostre entorn.
Vols atenció personalitzada? Truca al 977.876.802 o escriu-nos