DISPENSADORS TOVALLOLES DE MÀ

Tovalloler fabricat amb plàstic ABS Reciclatge amb dispensació central compatible amb totes les tovalloles de mà GC.